Prachtige foto’s door Ariena Brinkman

Standaard

Ariena Brinkman is een van de dappere mensen die op de Idylle lopen om te monitoren. Ze maakt prachtige foto’s en dat is echt knap. Want die vlinders en libelles zitten meestal maar een momentje stil. Geniet van haar mooie foto’s van libelles, kevers en vlinders!  Verder lezen

En, wordt dat nog wat met die Idylle?

Standaard

Wordt dat nog wat met die Idylle? Die vraag werd her en der in IJsselstein gesteld. En terecht, want wat is er nou helemaal te zien op die wal rond Zenderpark? 

De Idylle ziet er nog steeds niet uit zoals we graag zouden willen. Er staat teveel gras en te weinig van de kruiden (inheemse bloeiende planten) die veel vlinders en andere insecten aantrekken.

2018 Was een lastig jaar

Toegegeven! Het weer in de eerste helft van het jaar was uitdagend te noemen. Nat, stormachtig en toen weer droog. En de tweede helft…. zo warm en zo droog! Het was te merken, want er kwamen minder nuttige planten op. En wat er stond, verdroogde snel.

Voor de tellers was het demotiverend. Wat is er gezien in 2018? Vooral bont zandoogje, groot koolwitje, klein geaderd witje en klein koolwitje.
We hebben de indruk dat het aantal bont zandoogje ongeveer gelijk is gebleven, alle andere soorten werden minder gezien. Maar: Het piepkleine boomblauwtje is voor het eerst waargenomen.

Wat ook niet leuk was is dat er bij de nulmeting (toen de Idylle nog niet was aangelegd) meer soorten vlinders werden gezien dan nu. Bijvoorbeeld de argusvlinder. In 2015 hadden we veel argusvlinders te gast. In dat jaar zijn er 36 geteld, terwijl de Idylle toen nog niet was ingezaaid. En in de jaren daarna bijna niets. Toch hoeft dat niet per sé te komen door het inzaaien. Het ging sowieso slecht met de argusvlinder in Nederland.

De ondersteuning van de Vlinderstichting is nu officieel geëindigd, maar we kunnen Kars Veling altijd benaderen als we vragen hebben.

Gaan we door met de Idylle?

Ja, natuurlijk gaat de Idylle gewoon door. Ondanks dat het een lastig project is, zo op die schuine wal. Het is lastig te bewerken, de grond is zeer rijk aan voeding, dat zijn aspecten die tegen werken. Maar de mening van RMN en ook de Vlinderstichting is dat het gewoon meer tijd nodig heeft. We willen in Nederland maar wát graag de natuur naar onze hand zetten, maar de natuur heeft zeker ook haar eigen willetje en dat is zoals het hoort.

Meer idyllische plekken in IJsselstein

Inmiddels zijn er meer plekken in IJsselstein bewerkt en ingezaaid. Een aantal van die plekken zullen zéker weten sneller resultaat laten zien dan de wal van de Idylle.

Bijvoorbeeld: rotondes, Achterveld (hoek Koperwiek), achter Hooghe Camp. Er staan nog vele plekken in de planning, bijvoorbeeld: Einde Hogebiezenpark en Zuiderpark verarmen en inzaaien. Robijnpad verder ontwikkelen. Alles wordt ook 2x per jaar gemaaid en afgevoerd.

Er zijn ongeveer 15 plekken aangemeld voor dit ‘extensief beheer’. En dat is nog niet het einddoel. RMN wil zo veel mogelijk plekken hiervoor inrichten, voor verhoging van de biodiversiteit.

Ook willen we graag wat meer aandacht besteden aan wat we doen, juist voor het algemene publiek. Er zijn toch veel mensen die deze meer natuurlijke plekken maar rommelig vinden. Het is handig als we kunnen uitleggen waaróm dit wordt gedaan. Want als we meer ruimte maken voor vlinders, bijen en andere insecten, profiteert de hele keten daarvan! En het is hard nodig, want de flora en fauna heeft het al moeilijk genoeg.

We hopen dat we in 2019 kunnen een nieuwe slogan kunnen adopteren: “van Idylle naar idyllisch IJsselstein!”.

 

De laatsten van dit seizoen

hommel, door Wim Leseman
Standaard

Wim Leseman en Rob Kosterman maakten weer eens een wandeling over onze Idylle – nog steeds in wording – en omgeving en ze deden hun uiterste best nog een insect te verschalken. Op foto, natuurlijk. Een prachtige zwarte hommel, een rode juffer en een bont zandoogje. De laatsten van dit seizoen. Wist je dat de hele wandeling toch nog zo’n anderhalf uur duurt? Over de wal heen en onderlangs terug. Alles noteren wat je tegenkomt. En dat is de laatste tijd helaas niet zo veel. Verder lezen

Eerste officiële telling van de IJsselsteinse vlinderidylle

Bont zandoogje - Wim Leseman
Standaard

Verslag van Wim Leseman – Karin en ik waren tijdens de officiële opening van de IJsselsteinse vlinderidylle op 21 april (foto’s elders op deze site) ook als vlindertellers aanwezig op de idylle. Na het kopje koffie dat we als afsluiting van de opening van de idylle kregen aangeboden, zijn Karin en ik enthousiast op zoek gegaan of we al vlinders konden ontdekken op het terrein van onze vlinderidylle en de vlindermonitorroute aan de binnenkant van de wal (welke onderdeel uitmaakt van het Landelijk Meetnet Vlinders en Libellen). Verder lezen

Idylle officieel van start!

bord staat stevig, foto Elly Wargerink
Standaard

Hoera, onze Idylle is officieel van start! Vanmorgen, met werkelijk strálend weer, onthulde Wethouder Vincent van den Berg het informatiebord. Samen met vijf stoere meiden uit de leerlingenraad van basisschool De Torenuil. Op symbolische wijze strooiden zij handjes zaad rond het bord en over de rand van de wal, zonder daarbij zelf naar beneden te kukelen. Verder lezen